6aa6f03a-fb9.jpg

Zadül Mesir fi İlmit-Tefsir / زاد المسير في علم التفسير

1351 Görüntülenme

2779,5 TL 1528,73 TL Kazancınız %45

YAZAR ADI: Ebü'l-Ferec Cemâleddin Abdurrahman b. Ali İbnü'l-Cevzi / أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي

YAYIN EVİ: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye / دار الكتب العلمية

KİTABIN KONUSU: تفسير

SAYFA TÜRÜ:>ورق ابيض

SAYFA SAYISI: 2968

BASKI TÜRÜ: جديد ملون

BASKI YILI:2009

CİLT SAYISI:4

KİTAP EBATI: 17.00x24.00 cm.

YAYIN EVİ ŞEHRİ: BEYRUT / LÜBNAN

Stokta Var