978d4b6f-638.jpg

Tefsirü't-Tahrir ve't-Tenvir / تفسير التحرير والتنوير

1973 Görüntülenme

2880,99 TL 1440,5 TL Kazancınız %50

YAZAR ADI: Muhammed Tâhir b. Muhammed b. Muhammed Tunusi İbn Aşur / محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسي ابن عاشور

YAYIN EVİ: Daru İhyai't-Türasi'l-Arabi / Müessesetü't-Tarih / دار إحياء التراث العربي / مؤسسة التاريخ

KİTABIN KONUSU: تفسير

SAYFA TÜRÜ:>ورق ابيض

SAYFA SAYISI:

BASKI TÜRÜ: جديد ملون

BASKI YILI:2000

CİLT SAYISI:30

KİTAP EBATI: 17.00x24.00 cm.

YAYIN EVİ ŞEHRİ: BEYRUT

Stokta Var