8dafe043-c31.jpg

Ruhül Meani fi Tefsiril Kuranil Azim ves-Sebil Mesani / روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني

1211 Görüntülenme

8175 TL 4087,5 TL Kazancınız %50

YAZAR ADI: Ebü's-Sena Şihâbuddin Mahmûd b. Abdullah El-Alûsi El-Bağdâdi / أبي الثناء شهاب الدين محمود بن عبدالله الآلوسي البغدادي

YAYIN EVİ: Daru İhyai't-Türasi'l-Arabi / دار إحياء التراث العربي

KİTABIN KONUSU: تفسير

SAYFA TÜRÜ:>ورق ابيض

SAYFA SAYISI:

BASKI TÜRÜ: جديد ملون

BASKI YILI:2000

CİLT SAYISI:15

KİTAP EBATI: 17.00x24.00 cm.

YAYIN EVİ ŞEHRİ: BEYRUT / LÜBNAN

Stokta Var