e8eca44a-1bc.jpg

El-Fetava'l-Kübra'l-Fıkhiyye / الفتاوى الكبرى الفقهية

482 Görüntülenme

429,16 TL 236,04 TL Kazancınız %45

YAZAR ADI:Ebu'l-Abbâs Şehâbeddin Ahmed İbn Hacer El-Heytemi / أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

YAYIN EVİ: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye / دار الكتب العلمية

KİTABIN KONUSU: فقه الشافعي

SAYFA TÜRÜ:>ورق ابيض

SAYFA SAYISI: 1840

BASKI TÜRÜ: ورق ابيض

BASKI YILI:2008

CİLT SAYISI:4

KİTAP EBATI: 17.00x24.00 cm.

YAYIN EVİ ŞEHRİ: BEYRUT

Stokta Var