def7bba7-ce0.jpg

El-İhtiyar li Talilil Muhtar / الاختيار لتعليل المختار

1873 Görüntülenme

1962 TL 1079,1 TL Kazancınız %45

YAZAR ADI: Ebü'l-Fadl Mecdüddin Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd El-Mevsıli / أبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي الحنفي

YAYIN EVİ: Darü'r-Risaletü'l-Alemiyye / دار الرسالة العالمية

KİTABIN KONUSU: فقه الحنفى

SAYFA TÜRÜ:>ورق شاموا

SAYFA SAYISI:

BASKI TÜRÜ: جديد

BASKI YILI:2010

CİLT SAYISI:4

KİTAP EBATI: 17.00x24.00 cm.

YAYIN EVİ ŞEHRİ: BEYRUT

Stokta Var