bcdbc486-d44.jpg

El-Hâvi fi Beyâni Âsâri't-Tahâvi / الحاوي في بيان آثار الطحاوي

993 Görüntülenme

680,89 TL 374,49 TL Kazancınız %45

YAZAR ADI: Muhyiddin Ebu Muhammed Abdulkâdir b. Muhammed b. Muhammed Nasrallah b. Sâlim İbn Ebi'l-Vefa El-Kureşi El-Hanefi / محيي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصرالله بن سالم ابن ابي الوفاء القرشي الحنفي

YAYIN EVİ: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye / دار الكتب العلمية

KİTABIN KONUSU: فقه الحنفى

SAYFA TÜRÜ:>ورق ابيض

SAYFA SAYISI:

BASKI TÜRÜ: جديد

BASKI YILI:2000

CİLT SAYISI:3

KİTAP EBATI: 17.00x24.00 cm.

YAYIN EVİ ŞEHRİ: BEYRUT

Stokta Var