El-Binâye fi Şerhi'l-Hidâye / البناية في شرح الهداية

1861 Görüntülenme

858,85 TL 1717,7 TL

Stok Durumu: Var

YAZAR ADI: Ebu Muhammed Bedreddin Mahmud b. Ahmed b. Musa El-Ayni / أبو محمد بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني

YAYIN EVİ: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye / دار الكتب العلمية

KİTABIN KONUSU: فقه الحنفى

SAYFA TÜRÜ:>ورق ابيض

SAYFA SAYISI: 7360

BASKI TÜRÜ: جديد

BASKI YILI:2012

CİLT SAYISI:13

KİTAP EBATI: 17.00x24.00 cm.

YAYIN EVİ ŞEHRİ: BEYRUT

+